PROSES:;PG:;MENU:;SUBMENU:;ID:;SUBTAB: Sistem Maklumat Permohonan Skim Pembiayaan Hafiz
 
Skim Pembiayaan Hafiz (SPH)
Bahagian Pembangunan Insan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok A,
Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100, Putrajaya
 
 
  Selamat Datang ke Sistem Maklumat Skim Pembiayaan Hafiz JAKIM.
SISTEM MAKLUMAT SKIM PEMBIAYAAN HAFIZ


Sistem Maklumat Bersepadu
Pencetus pengurusan permohonan Skim Pembiayaan Hafiz secara On-line.
Ke arah merealisasikan khidmat penyampaian yang berkesan dalam pengurusan maklumat.
On-line Melalui Akses Web
Kemudahan Permohonan Skim Pembiayaan Hafiz secara On-line
Objektif
1. Meningkatkan Keberkesanan Pengurusan Maklumat Pemohon & Penerima Pembiayaan
2. Mewujudkan Pengkalan Data Berwibawa
3. Menyediakan Kemudahan Permohnan Online
4. Memudahkan Penyediaan Analisa, Statistik dan Laporan


PENGUMUMAN

Emel Rasmi SPH
Untuk makluman e-mel rasmi SPH telah bertukar kepada link 1govuc. Oleh yang demikian e-mel baru SPH adalah seperti berikut:-

E-mel lama : sph@islam.gov.my

E-mel baru : sph.islam@1govuc.gov.my

Sebarang pertanyaan dan makluman mengenai SPH boleh merujuk kepada alamat e-mel yang baru.

Terima kasih.


ALAMAT BARU BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
ADALAH DIMAKLUMKAN SKIM PEMBIAYAAN HAFIZ BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSAN JAKIM TELAH PUN BERPINDAH KE PEJABAT BARU DI PUTRAJAYA.

SEHUBUNGAN ITU, SEBARANG SURAT MENYURAT BOLEH DI HANTAR KE ALAMAT SEPERTI BERIKUT :-

SKIM PEMBIAYAAN HAFIZ
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSAN
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA
ARAS 6 BLOK A
KOMPLEKS ISLAM PUTRAJAYA
NO. 23 JALAN TUNKU ABDUL RAHMAN
PRESENT 3 62100
PUTRAJAYA


Nota : Sila klik di sini bagi mendapatkan garis panduan bagi Skim Pembiayaan Hafiz yang ditawarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).