Sistem Maklumat Permohonan Skim Pembiayaan Hafiz
 
Skim Pembiayaan Hafiz (SPH)
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok A,
Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100, Putrajaya.
No.Tel : 03-8870 7149 / 7141 / 7142 / 7145
 
 

Paparan Log Masuk Permohonan Skim Pembiayaan Hafiz Tahun 2019

Pendaftaran Permohonan Baru

Jika anda belum berdaftar, sila daftar terlebih dahulu bagi kemudahan permohonan dan semakan permohonan.

Untuk tujuan pendaftaran ini, sila pastikan:-
  • Anda mempunyai e-mail yang sah
  • Sila masukkan No. Kad Pengenalan anda yang sah. (Ini kerana No. Kad Pengenalan anda akan menjadi ID pengguna anda)
  • Sila masukkan butiran nama dan alamat yang betul.
  • Katalaluan bagi kegunaan anda masuk ke dalam sistem akan dihantar melalui e-mail anda.


Sila Masukkan ID Pengguna & Katalaluan
Program Pengajian :
ID Pengguna :   Sila gunakan No. K/P anda sebagai kata laluan (tanpa tanda '-')
Katalaluan :
    Jika anda terlupa katalaluan anda, sila Klik disini untuk mendapatkan semula kata laluan anda.