Sistem Maklumat Permohonan Skim Pembiayaan Hafiz
 
Skim Pembiayaan Hafiz (SPH)
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok A,
Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100, Putrajaya.
No.Tel : 03-8870 7149 / 7141 / 7142 / 7145
 
 Dapatkan semula katalaluan.


Sila masukkan No. Kad Pengenalan anda beserta alamat e-mail anda semasa pendaftaran akaun anda.
Satu katalaluan baru anda akan dihantar kepada anda melalui alamat e-mail anda yang berdaftar.

No. Kad Pengenalan :
Alamat e-Mail :