Sistem Maklumat Permohonan Skim Pembiayaan Hafiz
 
Skim Pembiayaan Hafiz (SPH)
Bahagian Dasar Kemajuan Islam
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Aras 6, Blok A,
Kompleks Islam Putrajaya
No. 23, Jalan Tunku Abdul Rahman
Presint 3, 62100, Putrajaya.
No.Tel : 03-8870 7149 / 7141 / 7142 / 7145
 
 


SEMAKAN KEPUTUSAN SKIM PEMBIAYAAN HAFIZ

SILA MASUKKAN NO. KAD PENGENALAN UNTUK SEMAKAN


Sila masukkan nombor kad pengenalan anda tanpa memasukkan tanda "-".